Pridaj sa k financovaniu.

Sme partnerom pri investovaní do udržateľných projektov sociálneho podnikania s merateľným a škálovateľným dopadom.

Z príspevkov investorov zafinancujeme projekty so sociálnym alebo environmentálnym dopadom prostredníctvom vlastného imania alebo úveru.

V závislosti od štádia vývoja projektov zrealizujeme due dilligence proces.

Spolu s investormi dohodneme podmienky investície a v spolupráci so zakladateľmi investovaných spoločností definujeme KPI pre meranie sociálneho/environmentálneho prínosu.

Podľa výkonnosti zainvestovaných spoločností a podielu investora, získava podiel na zisku a podiel na prípadnom exite.

Ak máš záujem pripojiť sa k investovaniu, prosím zavolaj nám na +421 908 942 801 alebo nás kontaktuj TU.

Learn More

Zapoj

sa

Teraz