Ponuka pre startupy.

Počas 12 mesiacov poskytneme začínajúcim „impact“ podnikateľom podporu na rozbeh. Samozrejme všetko je výrazne závislé od tvojho prístupu, ty sám/sama si kľúčový faktor v napredovaní tvojho podnikania. Chceme spoločne dosiahnuť výsledky a priniesť reálny sociálny dopad.

Mentoring /Coaching

Odovzdáme ti naše skúsenosti a pomôžeme ti rozvíjať potrebné zručnosti pre tvoje podnikanie .

N

Naše skúsenosti

N

Z tvojej oblasti

N

Profesionáli

N

Vedúce osobnosti

Networking

Prepojíme ťa s potenciálnymi partnermi, zákazníkmi či dodávateľmi.

N

Obrovská sieť kontaktvo na Slovensku

N

Cez 1000 kontaktov v zahraničí

N

Dodávatelia

N

Odberatelia

N

Partneri

Financie

Pomôžeme ti zabezpečiť peniaze na rozbeh, rozvoj a ďalší rast.

N

Plat

N

Prototyp, Marketing

N

Expanzia

N

Iné

Ďalšie poradenstvo.

Prevedieme ťa nastavením férových podielov medzi spoločníkmi, vypracovaním podnikateľského plánu, vyhľadáme a pomôžeme využiť vhodné grantové príležitosti. A mnohé iné.